Rotary Lievegem

Wat is Rotary ?

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de beroeps- en zakenwereld die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.  

De organisatie heeft op vandaag meer dan 1,2 miljoen leden die behoren tot meer 35 000 clubs in meer dan 200 landen. 

Wat doet Rotary ?

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, maar ook op nationaal en internationaal vlak.

Sinds meer dan 110 jaar houdt Rotary vriendschap, diversiteit, integriteit en leiderschap hoog in het vaandel. Rotaryleden gebruiken hun competenties, passie en energie om binnen de eigen gemeenschap, op nationaal en internationaal vlak aan dienstbetoon te doen. Rotariërs werken projecten uit die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.

Wie is Rotary Lievegem?

Onze missie:

De missie van onze club bestaat uit geven, delen en leren. We leren van elkaar en anderen, we delen onze kennis met anderen, we geven aan maatschappelijke doelen en organisaties. We realiseren onze missie door vanuit onze club service te verlenen aan derden en waarbij onze kennis, engagement en persoonlijke ontwikkeling van de club centraal blijft staan.

Onze visie:

We zijn een serviceclub die een bijdrage wil leveren en dienstbaarheid wil tonen aan de maatschappij binnen de leefgemeenschap van Lievegem.

Onze leden zijn actief binnen hun professionele loopbaan, in de samenleving en binnen de club. Ze gedragen zich integer, nemen verantwoordelijkheid en dragen actief bij tot een goed functioneren van de club.

We streven binnen de club naar een open en vertrouwde cultuur. Door samen de zaken aan te pakken versterken we onze band en bouwen we ook verder aan een hechtere vriendschap waarbij we ruimte laten aan elkaar voor ontwikkeling, kritische zin en respect. We zorgen voor elkaar en werken niet tegen elkaar, dit zowel op persoonlijk als zakelijk niveau. Respect en vertrouwen is een belangrijke factor binnen de club die we ook graag uitstralen naar de mensen rondom ons.

We zijn tevens een onderdeel van het grotere geheel binnen de Rotary en leveren onze bijdrage aan de Rotary Foundation en aan diverse projecten die zij ondersteunen.

We streven ernaar om ingebed te worden en te zijn in de lokale leefgemeenschap van Lievegem met als doel dat men onze club kent, erkent en waardeert. Dit allemaal omdat we van toegevoegde waarde willen zijn en omdat wij als Rotariër onze kennis en kunde willen delen met anderen.

Onze strategie:

Vanuit onze missie en visie staat onze strategie in het teken van 3 belangrijke doelstellingen:

1. Dienen:

We zijn een serviceclub die graag een bijdrage wil geven aan de maatschappij. Deze 1ste doelstelling is vooral extern gericht.
We ondernemen activiteiten, die bestaan uit het verwerven van middelen en verlenen van service. Dit kan zowel in financiële als materiële vorm zijn, maar ook door zelf onze handen uit de mouwen te steken en te helpen waar het kan.
We engageren ons voor 1 groot doel die we jaarlijks willen ondersteunen met een fundraising. Naast dit engagement zetten we ons ook verder in voor tal van kleinere organisaties of personen die nood hebben aan ondersteuning om een maatschappelijk doel te bevorderen.

2. Binden:

We zijn een club, waar de leden iets voor elkaar willen en kunnen betekenen en waar een cohesie is, d.w.z. dat we allen open staan om te delen met en te leren van elkaar. Onze doelstelling is hier vooral intern gericht.
We trachten een aangename sfeer te creëren, waarin openheid en vertrouwen bestaat, waarin een stimulerende wisselwerking is tussen de leden en waarin de onderlinge vriendschap zich verder kan ontwikkelen zodat elk van ons goed tot zijn recht komt, zich gekend en erkend voelt binnen de club.

3. Stralen:

We hopen dat we naar de buitenwereld een aantrekkelijke club zijn waar men graag lid van wil worden en deel wil uitmaken van onze missie. Op deze manier kunnen we groeien en zorgen we voor een verdere continuïteit van de club.

Voor die personen die graag een nieuw lid willen worden van onze club en de Rotarische waarden willen verdedigen gebruiken we de volgende voorwaarden:

  • actief deelnemen binnen de club en de externe activiteiten.
  • een engagement nemen en trouw blijven aan.
  • dynamisch zijn binnen de werking van de Rotary.
  • een eigentijdse toets geven aan het beleid en werking van de club.

 

Mvg,
De Voorzitter

 

Interesse?

Contacteer ons via info@rotarylievegem.be of neem contact op met Stefaan De Prest via 0495 99 42 24.